U Bihaću predstavljeni Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH i Nacrt strateške studije o njegovom uticaju na okoliš

Nakon Sarajeva i Tuzle, u Bihaću su predstavljeni Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029) te Nacrt strateške studije o njegovom uticaju na okoliš. Nacrti pomenutih dokumenata pripremljeni su u okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizicima od poplava za Bosnu i Hercegovinu”, koji se finansira iz sredstava pretpristupnog fonda EU IPA II 2016 i provodi uz pomoć Delegacije Evropske unije u BiH. Svrha je utvrđivanje ciljeva upravljanja rizicima od poplava u skladu s načelima dugoročne održivosti, definiranje strukturnih i nestrukturnih mjera te upravljanje poplavnim rizicima kako za lokalna područja visokog rizika, tako i za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH kao cjeline.

Nakon završenih prezentacija i isteka roka za njihovo provođenje (30.4.2023), slijedi razmatranje upućenih primjedbi, komentara i sugestija te, u skladu s tim, korekcije finalnog Nacrta ovih dokumenata. Poslije redovne procedura koja prethodi njegovom usvajanju, ovaj dokument definiraće šestogodišnje djelovanje u oblasti zaštite od štetnog djelovanja voda u skladu s principima EU, tj. upravljanje rizicima od poplava na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Podsjećamo, komentari, sugestije i prijedlozi na Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH, a ujedno i na Nacrt strateške studije njegovog uticaja  na okoliš, mogu se dostaviti Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo do 30.4.2023. godine putem web stranice: https://voda.ba/obrazac-za-konsultacije, e-maila: frmp@suezconsulting.rs ili direktno pisanim putem na adresu Agencije (Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo).

Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH i prateći dokumenti, dostupni su na web stranici Agencije (https://www.voda.ba/nacrt-plana-upravljanja-rizikom-od-poplava-za-vodno-podrucje-rijeke-save-u-federaciji-bih-2024-2029). Također, na web stranici Agencije dostupan je i Nacrt strateške procjene uticaja na okoliš (https://www.voda.ba/nacrt-strateske-studije-o-uticaju-plana-upravljanja-rizikom-od-poplava-za-vodno-podrucje-rijeke-save-u-federaciji-bih-(2024-2029-)-na-okolis).