U toku čišćenje korita rijeke Bosne

Tokom novembarskih poplava 2021. godine, privredna zona Rajlovac pretrpjela je značajne štete. Do izvođenja trajne regulacije, neophodna je intervencija na prirodnom koritu Bosne, kao preventivna mjera u cilju osiguranja proticajnog profila na više lokacija na područjima općina Novi Grad Sarajevo i Vogošća. Čišćenjem korita biće smanjena mogućnost izlijevanja rijeke iz korita i plavljenje okolnog zemljišta i privrednih subjekata. Projektom je obuhvaćeno područje dužine 6,5 km, od mosta u Krivoglavcima do pelje Butila na Sarajevskoj zaobilaznici. Ukupna ugovorena vrijednost radova je blizu 1,5 milion KM.


Na ovaj način biće smanjen poplavni rizik u naseljima Bojnik, Rječica, Dobroševići, Reljevo i Zabrđe te industrijskoj zoni Rajlovac i povećana sigurnost transformatorske stanice Sarajevo 10 – Reljevo i poslovno-tehničkog objekta Sarajevogasa.