U toku regulacija korita Bosne u Zavidovićima

U toku je regulacija korita rijeke Bosne u općini Zavidovići. Riječ je o stabilizaciji i zaštiti desne obale rijeke od erozije na dionici od P15 do P28 u dužini od 440 metara.

Za ovaj projekat Agencija za vodno područje rijeke Save ugovorila je radove vrijednosti 695 000 KM. Ranije je uređeno 316 metara desne te 450 metara lijeve obale Bosne u Zavidovićima. Sanirano je i klizište na dvije lokacije. Radovi će rezultirati povećanjem stabilnosti korita Bosne i njenim uređenim obalama. Ovo je višegodišnji projekat Agencije za vodno područje rijeke Save.