U Tuzli predstavljen Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH

Nakon Sarajeva, javna prezentacija Nacrta plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save održana je i u Tuzli. Pripremljen je za period 2024-2029. godina.

Osim Plana, prezentiran je i Nacrt strateške studije njegovog uticaja na okoliš.

O ovim temama za RTVTK govorili su direktor AVP Sava Sejad Delić i rukovodilac Sektora za upravljanje vodama Almir Prljača.