Uređenje desne obale rijeke Bosne nizvodno od izvedene regulacije u općini Zavidovići

Uređenje obala rijeke Bosne u urbanom dijelu općine Zavidovići višegodišnji je projekat Agencije za vodno područje rijeke Save. Radovi se izvode prema glavnom projektu koji je u decembru 2009. godine uradio IPSA Institut u Sarajevu.

Nakon uređenog korita između dva mosta i 450 metara lijeve obale nizvodno od pješačkog mosta Duga te sanacije klizišta, Planom i Finansijskim planom za 2021. godinu planiran je nastavak radova na desnoj obali. Riječ je o dionici nizvodno od ranije izvedene regulacije dužine oko 440 metara od profila P15 do P28.

Poslije provedene procedure odabira izvođača i nadzora, radovi su počeli 27.07.2021. godine. Iako su vremenske neprilike i povećani vodostaj Bosne uzrokovali prekide u nekoliko navrata, završeni su 19.02.2022. godine. Ovaj projekat Agencija je finansirala sa blizu 694.000 KM.

Kao rezultat izvedenih radova imamo stabilno korito te uređenu desnu obalu rijeke Bosne nizvodno od novog pješačkog mosta Duga, s oblogom od betonskih šestougaonih prizmi debljine 25 cm, pješačkom stazom ali i riješenim ispustima prikupljenih oborinskih i drugih voda.

U narednom periodu Agencija planira nastavak radova na uređenju desne obale rijeke Bosne nizvodno od uređene dionice, od profila P3 do profila P15 dužine 335 metara.

Uređenjem ove dionice, desna obala između dva kolska mosta u centru Zavidovića će biti potpuno regulirana sa pješačkom stazom dužine oko 950 metara.