Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju

Primopredajom između Agencije za vodno područje rijeke Save i Općine Maglaj, okončano je uređenje 250 metara desne obale rijeke Bosne nizvodno od gradskog mosta i ranije izvedene regulacije. Cilj je sprečavanje štetnog djelovanja voda u urbanom području općine Maglaj te zaštita stambenih objekata, lokalne saobraćajnice i mezarja. Posebna pažnja posvećena je uređenju obale ispod i oko Uzeirbegovića konaka, objekta proglašenog nacionalnim spomenikom Bosne i Hrcegovine.

Radovi su počeli krajem marta ove godine i završeni su u maju, prije ugovorom predviđenog roka. Uređivano je korito rijeke Bosne od profila PR57 do PR52. Prema usvojenom normalnom poprečnom profilu, izveden je nagib kosine obale u omjeru 1:1.5 s nožicom od kamena (drs = 40 cm) u betonu. Na kosini je izvedena kamena obloga (drs = 40 cm) u betonu, položena na filterski sloj d = 20 cm.  Ispod njega je tkani geotekstil gustoće 400 gr/m2.

Ukupna vrijednost izvedenih radova je 398.408 KM.