Uređenje desne obale rijeke Bosne u Zenici

Planom i Finansijskim planom Agencije za vodno područje rijeke Save za 2022. godinu predviđeni su radovi na uređenju desne obale rijeke Bosne na području buduće Poslovne zone Zenica jug, nizvodno od mosta na magistralnom putu M-17 dužine oko 147 metara (dionica od profila P35 do P28 +11m).
Nakon ishodovanja vodnih akata i odobrenja za gradnju, provedene procedure odabira izvođača i nadzora, radovi su počeli 12. oktobra ove godine. Ugovorena vrijednost je oko 750.000 KM, a rok za izvođenje radova je 120 dana od uvođenja izvođača u posao.

Radovi se izvode prema noveliranom glavnom projektu „Uređenje korita rijeke Bosne u Zenici, dionica od željezničkog mosta u naselju Lukovo Polje do mosta na magistralnom putu M-17 dužine 1.900 metara“.

Na ovoj dionici usvojen je normalni profil-pravougaono korito širine u dnu 70 metara te nagiba zidova 5:1. Obloga od krupnog kamena se oslanja na betonski parapetni zid u dnu korita.