Uređenje desne obale rijeke Bosne u Žepču

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo finansirala je uređenje 1050 metara lijeve obale rijeke Bosne u urbanom dijelu općine Žepče te 300 metara desne obale, između kolskog i pješačkog mosta (naselje Preko).

Za dionicu od ušća Krajnjače u Bosnu do pješačkog mosta, dužine oko 200 metara, radovi su izvedeni prema projektnoj dokumentaciji urađenoj 2014. godine. Uređenje korita rijeke Bosne u urbanom području općine nastavljeno je prema dokumentaciji iz 2017. godine i to lijeve obale na dvije dionice; 500 metara nizvodno od pješačkog mosta te uzvodno, od ušća Krajnjače u Bosnu, dužine 350 metara. Jedna dionica odnosi se na uređenje desne obale u dužini od 950 metara.  

Planom i Finansijskim planom za 2021. godinu predviđen je nastavak radova na desnoj obali, 400 metara uzvodno od pješačkog mosta tj. izvedenog dijela regulisane obale.
Nakon provedene procedure odabira izvođača i nadzora, radovi su počeli 20. maja ove godine. Ugovorena vrijednost je oko 400.000 KM a rok za izvođenje je 90 dana od dana uvođenja izvođača u radove.

Kako je predviđeno projektnom dokumentacijom, duž desne obale biće izvedena temeljna betonska greda kao nožica obloge i obloga od lomljenog kamena u betonu fugovana cementnim malterom. Tako će biti osigurana stabilnost i zaštita obale od erozije, odnosno poboljšane hidromorfološke karakteristike korita.

Agencija za vodno područje rijeke Save planira nastavak radova i na preostalih 250 metara neuređenog dijela desne obale rijeke Bosne - dionica 3 (od profila P1 do P6).