Uređenje korita rijeka Bosne i Željeznice u Kantonu Sarajevo u 2022. godini

U ovoj godini ugovoreno je više preventivnih radova na odbrani od poplava na vodotocima I kategorije na području Kantona Sarajevo (Željeznica i Bosna) vrijednosti 3,76 miliona KM. Radovi su završeni na određenim dionicama u općinama Trnovo, Ilijaš, Vogošća i Novi Grad Sarajevo. Za ove aktivnosti Agencija za vodno područje rijeke Save izdvojila je 844.000 KM. U toku su radovi na dvije lokacije u općinama Vogošća i Novi Grad Sarajevo za šta je izdvojeno 1,68 milion KM.

Uskoro bi trebalo da bude potpisan ugovor za osiguranje proticajnog profila na dionici od Ilovica do Bogatića na području općine Trnovo, na lokacijama gdje se Željeznica često izlijevala iz korita. Vrijednost radova je 234.000 KM. Ranije ove godine je finansirano osiguranje proticajnog profila na dionici od zgrade općine do naselja Ilovice. Za ove namjene izdvojeno je 150.000 KM.

Još nije počelo uređenje 170 metara korita Željeznice nizvodno od mosta na zapadnom prilazu gradu u naselju Otes na Ilidži. Projekt vrijedi 997.000 KM. Ugovor s izvođačem radova je potpisan, ali nije izdata građevinska dozvola, što je u nadležnosti Općine Ilidža. Također, u toku su pripremne aktivnosti za nastavak radova na ovom značajnom projektu za šta je iz kredita Svjetske banke osigurano dodatnih 2 miliona KM.
U toku su radovi na regulaciji korita Bosne u općini Novi Grad Sarajevo, dionica nizvodno od petlje Butile dužine 350 metara. Radove sa 999.000 KM finansira Agencija za vodno područje rijeke Save. U toku su i pripremne aktivnosti za izvođenje radova na narednoj dionici, nizvodno od trenutne, dužine kilometar. Sredstva su osigurana iz kredita Svjetske banke u vrijednosti od 4,7 miliona KM.

Radovi se izvode i u ulici Nova željeznička stanica u Vogošći. Riječ je o uređenju 365 metara korita desne obale rijeke Bosne ugovorene vrijednosti 684.000 KM. U pripremi je i nastavak radova na 450 metara ove dionice finansiran iz kredita Svjetske banke za šta je osiguran milion KM.

Završeni su radovi na osiguranju proticajnog profila Bosne na prioritetnim lokacijama dužine 1.820 metara u novogradskoj i općini Vogošća. Ugovorena vrijednost je 444.000 KM.

Završeno je i uređenje 160 metara lijeve obale rijeke Bosne u Ilijašu na dionici od uređenog dijela do mosta za naselje Kadarići. Vrijednost tih radova je 250.000 KM.

Za projekte vrijednosti 7,7 miliona KM koji su u pripremi, a bit će finansirani iz kredita Svjetske banke, uvjet je izdata građevinska dozvola, što je obaveza lokalnih zajednica. Općine Ilidža, Novi Grad Sarajevo i Vogošća još uvijek nisu osigurale traženu dokumentaciju.