Uređenje korita rijeke Bosne u općini Vogošća

Završeno je uređenje desne obale rijeke Bosne u Ulici Nova željeznička stanica, uzvodno od mosta za naselje Svrake u općini Vogošća. Usljed većih padavina, na tom području, često je dolazilo do izlijevanja rijeke iz korita. Plavljeni su objekti i nastajale velike materijalne štete.
Nakon poplava 2014. godine, urađeno je 600 metara lijeve obale korita Bosne od mosta u Svrakama do mosta na autoputu A1. Regulirano je i 200 metara desne obale, nizvodno od mosta u naselju Svrake te ušće Ljubine u Bosnu. Za te radove utrošeno je 1,25 miliona KM.
Međutim, korito rijeke Bosne uzvodno od mosta u naselju Svrake nije bio regulirano, tako da su brojni stambeni objekti bili poplavljeni novembra 2021. godine. Zbog toga je ova dionica bila prioritet za izvođenje radova. Osim nereguliranog korita, problem su i nanosi te drveće i šiblje obraslo uz korito rijeke Bosne. Regulacija je ugovorena i radovi su počeli u avgustu prošle godine. S obzirom na to da je riječ o regulaciji vodotoka dužine 1.600 metara, čija je projektantska vrijednost oko 5 miliona KM, u prvoj fazi uređeno je 365 metara korita, od profila P3 do P10, za čiju je realizaciju utrošeno 655.000 KM.
Nastavak radova, dionica od profila P10 do P19 dužine 500 metara, planiran je iz kreditnih sredstava Svjetske banke. Za ovu lokaciju planiran je dodatni milion KM. Općina Vogošća ishodovala je odobrenje za građenje i učekuje se ubrzo raspisivanje tendera.

U nastavku su izjave rukovodioca Sektora za realizaciju projekata AVP Sava Mirze Bezdroba, načelnika Općine Vogošća Migdada Hasanovića i voditelja projekta Faruka Jerlagića za RTV Vogošća.