Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u naselju Povezice, općina Kakanj

U ovoj godini planiran je nastavak radova na uređenju lijeve obale rijeke Bosne, dionica dužine 200 metara, od profila P1 do profila P5 u naselju Povezice, općina Kakanj. Završetkom ove faze, u cijelosti bi bila uređene obale rijeke Bosne između dva mosta u urbanom dijelu općine.
Krajem prošle godine uređena je lijeva obala Bosne između Cementarinog i mosta Mladosti, od profila P5 do profila P9, nizvodno od uređenog dijela. Riječ je o nastavku aktivnosti i provođenju mjera s ciljem stabilizacije i zaštite obale od erozije i klizanja tla, kao i poboljšanja hidromorfoloških karakteristika 170 metara lijeve obale Bosne. Za ovu namjenu, Agencija za vodno područje rijeke Save izdvojila je 350.958 KM. S obzirom na to da se dionica nalazi u urbanom području općine Kakanj, izvedenim radovima zaštićeni su stambeni objekti i saobraćajnica od plavljenja.
U skladu s rješenjem iz projektne dokumentacije, izvedena je obloga kosine korita betonom sa završnim slojem od poluobrađenog kamena s ugrađenim barbakanama. Betonska nožica obaloutvrde zaštićena je kamenim nabačajem. Kosina nasipa prema vodnoj strani iznosi 1:2, a prema branjenoj 1:1,5. Kosina je zatravljena, a po kruni je urađena šetnica od betonske galanterije s parapetnim zidom visine 0,5 m te su postavljene drvene klupe.