Uređeno 170 metara lijeve i desne obale Željeznice u Otesu

Okončano je uređenje 170 metara lijeve i desne obale korita Željeznice na području općine Ilidža.  Riječ je o dionici nizvodno od mosta u naselju Otes. Tehnički prijem radova biće izvršen nakon gradnje zaštitne ograde na armirano-betonskom parapetnom zidu. Za ovaj projekt Agencija za vodno područje rijeke Save izdvojila je više od million KM. Nastavak radova na dodatnih 140 metara korita Željeznice zavisit će od brzine rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na toj dionici, što je u nadležnosti Općine Ilidža.

Uređenje korita Željeznice na ovoj dionici doprinijet će zaštiti naselja Otes od velikih voda povratnog perioda 1/100 godina.