Uređeno 185 metara korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu – Uskoplju

Završeno je uređenje 185 metara korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu - Uskoplju. Riječ je o nastavku regulacije iz prošle godine, odnosno dionici nizvodno od već uređenog korita. Cilj je zaštita od velikih voda industrijske zone, stambenih i infrastrukturnih objekata na lijevoj te poljoprivrednog zemljišta na desnoj obali rijeke. Urađeno je trapezno korito širine dna 11,50 metara. Radove je sa blizu 300.000 KM finansirala Agencija za vodno područje rijeke Save.