Zaštita voda - Kontrola i procjena kvaliteta

Osiguranje kvaliteta (QA)

Osiguranje kvaliteta je konačan program za rad u laboratoriji kojim se specificiraju mjere potrebne da bi se dobili podaci o poznatoj preciznosti i tačnosti koje je moguće potvrditi. Sistem kvaliteta laboratorije se sastoji od priručnika osiguranja kvaliteta, pisanih postupaka, instrukcija za rad i zabilješki. U osiguranje kvaliteta uključeni su kontrola kvaliteta i procjena kvaliteta koji će u ovom radu biti detaljno opisani.
 

Kontrola kvaliteta (QC)

Dobar program kontrole kvaliteta sastoji se od najmanje slijedećih elemenata koji se primjenjuju: inicijalna demonstracija sposobnosti, određivanje vrijednosti limita detekcije metode (MDL), slijepa proba reagenasa (odnosi se i na slijepu probu metode), slijepa proba modificirana u laboratoriji (odnosi se i na fortifikovanu slijepu probu), matriks modificiran u laboratoriji (odnosi se i na fortifikovani matriks), duplikat matriksa modificiranog u laboratoriji (odnosi se i na duplikat fortifikovanog matriksa) ili duplikat uzorka, unutrašnji standardi, zamjenski standard (za organsku analizu) ili marker (za radiohemiju), kalibracija, kontrolni dijagrami i korektivne akcije, učestalost indikatora kontrole kvaliteta, kriterij prihvatljivosti kontrole kvaliteta i definicije sekvence uzoraka.

Piše: mr.sci Danijela Sedić, dipl. inž. hem.

Kompletan tekst pročitajte u časopisu "Voda i mi" broj 84, strana 17 ( Zaštita voda )