Završeno uređenje desne obale Bosne u Zavidovićima

Uređenja korita i obala rijeke Bosne u Zavidovićima višegodišnji je projekt Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo. U prethodnom periodu AVP Sava finansirala je uređenje 480 metara lijeve obale Bosne uzvodno od kolskog mosta (od P20 do P36). Na desnoj obali, ranije je uređeno 600 metara korita od ušća Krivaje u Bosnu do nizvodnog kolskog mosta (od P1 do P3) te od izvedene dionice do uzvodnog kolskog mosta (P15 do P36). Uređenjem preostalih 330 metara okončani su radovi na desnoj obali. Ukupna dužina uređene dionice između dva kolska mosta u centru Zavidovića iznosi 930 metara. Ujedno je uzvodno od ušća Krivaje u Bosnu sanirano i klizište. Slijeganje tla uzrokovalo je pucanje potpornog zida i oštećenje saobraćajnice. Sanacijom je omogućena i zaštita poslovnog objekta iznad uređenog korita. Ukupna vrijednost svih izvedenih radova u prošloj i ovoj godini iznosi 850.000 KM.