Završeno uređenje desne obale Bosne u Zenici – I faza

Završena je prva faza uređenja desne obale rijeke Bosne u Zenici, nizvodno od mosta na magistralnom putu M-17 prema mostu Drivuša na lokalitetu buduće poslovne zone Zenica jug. Za ove namjene, prema Planu i Finansijskom planu za 2022. godinu, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo izdvojila je 750.000 KM.

Ova faza radova predstavlja početak aktivnosti i provođenje mjera s ciljem  stabilizacije i zaštite obale od erozije i klizanja tla, kao i poboljšanja hidromorfoloških karakteristika desne obale Bosne (dionica od profila P35 do P28+11m).

U skladu s rješenjem iz projektne dokumentacije - novelirani Glavni projekat „Uređenje korita rijeke Bosne u Zenici, dionica od željezničkog mosta u naselju Lukovo Polje do mosta na magistralnom putu M-17 dužine 1.900 m“, na ovoj dionici izveden je zaštitni armirano betonski zid obložen krupnim kamenom s čeone strane (nagib zida 5:1; temelj dim 1,52 x 3,00 m; širina zida u kruni 30 cm). Betoniran je novi AB vijenac na kruni zida, izveden drenažni filter iza zida s ugrađenim barbakanama na svakih 1,5 m te osiguran temelj krupnim kamenim nabačajem.